นักวิจัยเผยสีขนของแมว มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว

บางครั้งพวกเราอาจคิดไม่ถึงว่าสีขนอาจจะมีผลกับพฤติกรรมของแมวด้วยหรือ? แต่ว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัย California ได้ศึกษาแมวจำนวน 1,274 ตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าสีขนของแมวมีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆจริงหรือไม่ นอกจากนั้นพวกเขายังได้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มคนเลี้ยงแมวเพื่อสอบถามถึงปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีการจัดการต่อพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น กรณีศึกษานี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่ง โดยแมวทั้ง 1,274 ตัว มีแบ่งแยกออกเป็นแมวสามสี สองสี (ขาวดำและขาวเทา) แมวสีเดียว ( ขาว ดำ เทา ) และแมวลายสลิด ซึ่งค …

Read More