Cats

นักวิจัยเผยสีขนของแมว มีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว

บางครั้งพวกเราอาจคิดไม่ถึงว่าสีขนอาจจะมีผลกับพฤติกรรมของแมวด้วยหรือ? แต่ว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัย California ได้ศึกษาแมวจำนวน 1,274 ตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าสีขนของแมวมีผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆจริงหรือไม่ นอกจากนั้นพวกเขายังได้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มคนเลี้ยงแมวเพื่อสอบถามถึงปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีการจัดการต่อพฤติกรรมของสัตว์เหล่านั้น

กรณีศึกษานี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่ง โดยแมวทั้ง 1,274 ตัว มีแบ่งแยกออกเป็นแมวสามสี สองสี (ขาวดำและขาวเทา) แมวสีเดียว ( ขาว ดำ เทา ) และแมวลายสลิด

ซึ่งคำตอบที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มแมวตัวอย่าง จากปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อถูกตักเตือนพฤติกรรมพบว่าแมวที่มีความก้าวร้าวอย่างชัดเจนคือ แมวสามสี แมวขาวดำ และแมวขาวเทา สำหรับแมวดำและแมวขาวจะหงุดหงิดและก้าวร้าวมากขึ้น เมื่อมีการควบคุมที่มากเกินไป

จากผลวิจัยสรุปว่าแมวที่ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเห็นได้ชัด คือแมวดำ แมวขาว แมวเทา และแมวลายสลิด

แมวดำ

แมวขาว

แมวเทา

แมวลายสลิด

สำหรับแมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างเห็นได้ชัด มีดังนี้

แมวขาวเทา

แมวขาวดำ

และแมวสามสี โหดที่สุด

การศึกษานี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการสังเกตและทดลองการตอบสนองของพฤติกรรม นอกจากนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Lincoln ยังพบว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนกับสุนัขที่ต้องการมนุษย์ในการดูแล เพราะพวกแมวมันชอบที่จะดูแลตัวเองกันมากกว่า

ทั้งนี้เป็นเพียงผลวิจัยที่มีการปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งไม่ได้ชีชัดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไป แต่จากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าผลวิจัยออกมาแบบนี้นั้นเอง

ผลของการวิจัยไม่ได้บอกว่าแมวทุกตัวเป็นแบบนั้น เพราะแมวสามสีที่บ้านชาวเน็ตบางคนเชื่องมาก เอาแต่นอนทั้งวัน ขี้อ้อนก็มีนะ

ที่มา : Dailymail / ptt01

หากคุณชื่นชอบเรื่อง หมาๆ แมวๆ และสัตว์โลกน่ารัก ติดตามได้ที่แฟนเพจ Dog vs Cat แมวซ่าส์ หมาบ๊องส์