13 เรื่องน่าทึ่งของ “มด” ที่ซ่อนความสามารถที่ไม่ธรรมดาเอาไว้

พูดถึงมดเราคงนึกถึงสัตว์ที่ตัวเล็กๆที่บางทีเราอาจยังไม่รู้ถึงความพิเศษของมัน มดหลายชนิดมีพฤติกรรมในการทำการเกษตรหรือเพาะปลูกพืชหรือเชื้อราบางชนิดเพื่อใช้เป็นอาหาร โดยเชื่อว่า มีพฤติกรรมเช่นนี้มานานถึง 30 ล้านปีแล้ว

โดยการศึกษาของนักกีฏวิทยาพบว่า มดหลายชนิดมีพฤติกรรมการรู้จักการเพาะปลูกในเชิงสลับซับซ้อนคล้ายกับการเพาะปลูกของมนุษย์ รู้จักที่จะฝังเมล็ดพืชลงสู่พื้นดินอย่างไรถึงจะให้ผลผลิตที่ใช้เป็นอาหารได้ อีกทั้งรู้จักหลักในการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นอีกด้วย วันนี้เรามาลองดู 13 เรื่องน่าทึ่งของ “มด” ที่ซ่อนความสามารถที่ไม่ธรรมดาเอาไว้

.

1. มดไม่ต้องนอน มดไม่เคยหลับ มันแค่งีบสั้นๆระหว่างวันเท่านั้น

.

2. รังมดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อนำรังทั้งหมดกันมีความยาวมากกว่า 6,437 กิโลเมตร ( 4000 ไมล์ ) ซึ่งนั้นเป็นความยาวมากเพียงพอที่จะพาดผ่านทวีปยุโรปทั้งทวีปได้

.

3. มดไฟ ( Fire ant ) เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้น มดบางส่วนจะเสียสละตัวเองทำตัวเป็นแพมีชีวิต ให้มดตัวอื่นๆขึ้นไปอยู่ด้านบนเพื่อหนีภัยน้ำท่วม ถึงแม้ตัวเองจะต้องจมน้ำตาย

.

4. มดบางพันธุ์ สามารถสานเกาะถักตัวเป็นสะพาน เพื่อข้ามน้ำขึ้นที่สูงได้

.

5. มดโถน้ำผึ้ง  เป็นมดสายพันธุ์สุดแปลก พวกมันจะเก็บน้ำผึ้งไว้ในตัวมดชนชั้นมดงานที่สามารถเก็บกักน้ำหวานไว้ในท้องของพวกมันจนบวมเป่ง ท้องเก็บน้ำหวานของพวกมันสามารถพองออกได้จนกระทั่งมีขนาดพอ ๆ กับลูกองุ่นลูกหนึ่งเลยทีเดียว

.

6. มดตัวใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวถึง 3 เซนติเมตร เป็นมดพันธุ์ไม้กอล์ฟเพศผู้ ( Male driver ant ) หรือเรียกว่า ไส้กรอกบิน ( sausage fly )

.

7. นางพญามดตาย รังมดทั้งรังก็จะค่อยๆล่มสลายลงในเวลาต่อมา เนื่องจากจะไม่มีมดงานเกิดใหม่เพื่อมาหาอาหารเลี้ยงมดภายในรัง

.

8. นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมด เขามีชื่อเรียกว่า Myrmecology ซึ่งมาจากภาษากรีซ 2 คำ โดยคำว่า myrmex แปลว่า มด ( Ant ) ส่วนคำว่า logos แปลว่า ความรู้ ( Knowledge )

.

9. มดมีจำนวนมากมาย เป็นอัตราส่วนมนุษย์ 1 คน ต่อ มด 1 ล้านตัว

.

10. มดมีเซลล์มอง 2.5 แสนเซลล์

.

11. ประสาทรับรู้กลิ่นของมดดีพอๆกับสุนัข

.

12. มดสามารถยกของหนักกว่าน้ำหนักตัวได้ 50 เท่า

.

13. นางพญามดเขี้ยวใบมีด ( leaf-cutter ant queen ) ผสมพันธุ์ 1 ครั้ง สามารถเก็บรักษาน้ำเชื้อของตัวผู้ เพื่อทำการปฎิสนธิได้นานถึง 15 ปี เพื่อให้กำเนิดลูกมดได้กว่า 300 ล้านตัว

.

ที่มา : Mthai / youtube