Others

นกฮูกขี้อายแอบแนบขาเจ้าของ หลังได้เจอเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก

เจ้านกฮูก ที่ชอบนอนกลางวัน ตื่นกลางคืนเพื่อออกหากินนั้น […]