Cats

15 แมวเหมียวที่วางมาดเป็นเจ้าของร้านได้สมจริงสมจัง

ถึงแม้ว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะมีมาตรการไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้ […]

Cats

แมวหายจากบ้านไปนาน 4 ปี ก่อนมีคนไปเจออยู่ไกลบ้านกว่า 4,300 กิโลเมตร

เจ้าเหมียวที่หลงทางจากบ้านไปไกลถึง 4,300 กิโลเมตร ซึ่งไ […]