Others

ภาพความเป็นจริงอันน่าเศร้า อุรังอุตังพยายามหยุดรถแทรกเตอร์ที่กำลังโค่นบ้านตัวเอง

สวนปาล์มน้ำมันที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วได้ทำลายสภาพแวดล้อมและนำไปสู่การลดจำนวนของอุรังอุตังถึง 6,000 ตัวต่อปีซึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ และหากคุณคิดว่าพื้นที่ปลูกปาล์มในปัจจุบันยังไม่มากพอเราขอให้อ่านเรื่องราวต่อไปนี้

บ้านของอุรังอุตังรวมถึงสัตว์อื่นอีกมากมายกำลังถูกทำลายเพราะมนุษย์ต้องการพื้นที่ไปทำปาล์มน้ำมันและมีทีท่าว่าจะขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆ จนอุรังอุตังผู้สิ้นหวังตัวหนึ่งบนเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียตัดสินใจต่อสู้เพื่อทวงคืนบ้านอันเป็นที่รัก

อุรังอุงตังตัวนี้กำลังเฝ้าดูบ้านของมันถูกทำลายอย่างไม่มีชิ้นดี แต่มันไม่สามารถทนดูบ้านพังทลายต่อหน้าต่อตาโดยไม่ปกป้องไม่ได้ มันจึงเดินเข้าไปและเอื้อมมือบอกให้มนุษย์หยุดอย่างกล้าๆกลัวๆ แต่มันก็ต้องถูกกระแทกด้วยรถแทรกเตอร์จนทรงตัวไม่อยู่และตกลงด้านล่าง

ต้นไม้ที่มันโปรดปรานบ้านที่เคยอบอุ่นและอุดมสมบูรณ์เหลือเพียงซากปรักหักพัง ถึงแม้มันจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรช่วยเหลือสัตว์ International Animal Rescue หลังจากนั้น แต่ถ้าสัตว์ป่าไม่ได้อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติระบบนิเวศก็คงแปรปรวนสุดท้ายสัตว์ป่าก็ต้องบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์

ขอบคุณที่มา : earthables