Others

เกษตรกรใช้เทคนิคเจาะช่องขนาด 8 นิ้วที่ลำตัววัว เพื่อให้ผลผลิตคุณภาพดียิ่งขึ้น

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เจาะช่องบนตัววัวจำนวน 14 ตัว ช่องนี้ถูกต่อเป็นท่อเข้าไปในตัววัวเชื่อมต่อส่วนที่เป็นระบบทางเดินอาหารซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการย่อยอาหารของวัวได้

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์การวิจัยได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับโภชนาการและอาหารที่วัวต้องการพร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนอาหารให้เข้ากับวัวเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการ

นี่เป็นการคิดค้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวสมัยใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง การติดตั้งท่อสู่ระบบทางเดินอาหารนี้จะต้องเจาะช่องขนาด 8 นิ้วไว้ที่ลำตัวซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับตัวของวัว

ท่อนี้จะยาวไปจนสุดที่กระเพาะอาหารเพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจดูว่าวัวย่อยอาหารอย่างไร หลังจากสิ้นสุดการตรวจเช็คก็จะใช้จุกยางปิกปากท่อไว้อย่างดิม

วิธีการนี้อยู่ในขั้นเริ่มต้นและยังเป็นแค่การทดลองเท่านั้น ในการทดลองอาหารที่ผสมให้วัวกินนั้น ได้แก่ ข้าวโอ๊ต หญ้า และพืชอื่นๆ เพื่อประเมินว่าอาหารชนิดไหนที่วัวดูดซับและย่อยได้ดีที่สุด

วิธีการนี้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 โดยวัวที่ได้รับการผ่าตัดติดตั้งท่อจะต้องพักฟื้นเพื่อให้ระบบการย่อยของร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ

วิวัฒนาการนี้อาจช่วยปรับปรุงด้านปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าขึ้นได้ ผลจากย่อยที่สามารถดูได้ผ่านท่อจะทำให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนอาหารที่ดีสำหรับวัว ผลผลิตที่ได้จากวัวก็จะดีขึ้นเช่นกัน

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือเกี่ยวกับวัวที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์ว่าพวกมันจะได้รับอันตรายจากการกระทำดังกล่าว หลังการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรมปศุสัตว์ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าวัวที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์ มีแนวโน้มชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเนื่องจากการดูแลสุขภาพที่ดี

โครงการนี้ประสบผลสำเร็จเหล่าเกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีและวัวก็มีสุขภาพที่ดีเช่นกัน เกษตรกรจำนวนมากในยุโรปและอเมริกาต่างพากันใช้เทคนิคนี้ในการเลี้ยงวัวเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิม

วิธีนี้เป็นเทคนิคที่ดีสำหรับการทำฟาร์ม ถึงแม้อาจจะดูแปลกตาสำหรับคนทั่วไปก็เถอะนะ

ขอบคุณที่มา : wittyfeed