Dogs

20 มิตรภาพระหว่างสุนัขและเจ้าของ ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไป

ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับเจ้าเพื่อนรักสี่ขาเมื่อกาลเวลาผ่านไป ก็ทำให้ความผูกพันนั้นลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายได้ ภาพก่อน-หลังเหล่านี้แสดงถึงมิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่นที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและจะอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

1. 15 ปีแห่งความผูกพัน ฉันจะไม่ลืมนาย

2. วันแรก และวันสุดท้าย หลับให้สบายนะ

3. ผ่านมา 15 ปี เจ้าหมาเพื่อนยาก

4. คบกันมา 3 ปีละน้า

5. วันแรกและวันสุดท้ายอันแสนเศร้า

6. ผ่านมา 7 ปีมีแต่ความทรงจำดีๆ

7. รักแท้ 13 ปีแล้วนะ

8. รักของฉันเริ่มมีตั้งแต่เด็ก และผ่านมา 14 ปี มันก็ยังเหมือนเดิมเสมอ

9. ผ่านมา 11 ปี มีอะไรที่แตกต่างไป แต่ความรักของเรายังคงเหมือนเดิม

10. สิบกว่าปีที่เป็นเพื่อนกันมา นายยังดูน่ารักเสมอ

11. จากวันเกิดวันแรกของเธอ ก็ผ่านมา 14 ปีละนะ

12. เพื่อนกันตั้งแต่ปีสิบกว่าปีละนะ

13. 11 ปีผ่านไป ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม

14. นี่คือช่วงเวลา 13 ปีที่เรามีกัน

15. รักสุดๆ 9 เดือนละน้า

16. เพื่อนแท้คนแรกและตลอดไป

17. มีแต่ความสุข ความสุขใจ 15 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก

18. หมาตัวแรกของฉัน กับ 14 ปีที่อยู่ด้วยกันมา

19. ผ่านมา 15 ปีแล้ว มันยังคงน่ารักเหมือนเดิม

20. เพื่อนกันตั้งแต่มานาน 13 ปี จนกระทั่งผมเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ว

ที่มา : Boredpanda