ผ่านมาหนึ่งร้อยปีสุนัขแต่ละสายพันธุ์ เปลี่ยนแปลงจากเดิมขนาดไหน

กาลเวลาผ่านไปอะไรๆก็ต้องเปลี่ยน เฉกเช่นเดียวกับสายพันธ์สัตว์ที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเช่นเดียวกัน แต่ว่าสุนัขแต่ละพันธุ์เปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง

วันนี้เราลองมาชมภาพการเปลี่ยนแปลงว่า 100 ปีผ่านไป สุนัขแต่ละพันธุ์เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหน

1. เวสต์ ไฮแลนด์ ไวท์ เทอเรีย

2. บาสเซ็ต ฮาวด์

3. บ็อกเซอร์

4. บลู เทอเรีย

5. อิงลิช บลูด็อก

6. โดเบอร์แมน

7. ไอริช เซตเทอร์

8. เยอรมัน เชฟเพิร์ด

9. ร็อตไวเลอร์

10. เปอร์เซีย เกรย์ฮาวด์

11. ดัชชุน

12. แอร์เดล เทอร์เรีย

ที่มา : Brightside