Others

กระรอกบินเจ้าเวหา กับความสามารถที่ซ่อนอยู่เพียบ

กระรอกบินสัตว์ที่สามารถที่จะร่อนเวหาได้อย่างอิสระจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งอย่างง่ายดาย อีกทั้งพวกมันยังมีความสามารถต่างๆที่ซ่อนอยู่อีกเพียบ วันนี้เราลองไปอ่านความจริงเกี่ยวกับกระรอกบินดีกว่าครับ

กระรอกบินมีสายพันธุ์ที่แตกต่างเสมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องอยู่ถึง 43 สายพันธุ์ ทั่วยุโรปอเมริกาเหนือ และเอเชียถ้าในบ้านเรามีสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการมาและนิยมเลี้ยงก็คือ ชูการ์ ไกร์เดอร์

กระรอกบินออกหากินในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งพวกเขาก็ออกมาตอนกลางวันบ้าง ดังเช่น พญากระรอกบินขาวแดงตัวนี้ อาศัยอยู่ที่ Foping สถานอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศจีน
Red and White Giant Flying Squirrel. Qinling Mountains.
การมองเห็นของกระรอกบินสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีเปรียบเสมือนมี Night Vision เลยทีเดียว

กระรอกบินสามารถบินได้ไกลถึง 300 ฟุคหรือเกือบ 100 เมตร อีกทั้งยังสามารถเลี้ยวได้ถึง 180 องศาเลยทีเดียว

90 เปอร์เซ็นต์ของกระรอกบินอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย

มีเพียง 2 สายพันธุ์ที่พบในประเทศสหรัฐอเมริกา

จากภาพเป็นถิ่นที่อยู่ของกระรอก 2 สายพันธุ์ในสหรัฐอเมริกา เป็นสายพันธุ์ทางใต้กับทางเหนือ พวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและตามสภาพอากาศที่อาศัยอยู่ได้ด้วย

ถ้ามันบินอยู่ใกล้ๆเราจะแทบไม่รู้ตัวเลยทีเดียว

มันบินได้อย่างคล่องแคล่วและในตอนกลางคืนเราจะเห็นสีแดงสะท้อนจากดวงตาของมัน

ทารกกระรอกบินต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแม่ของมัน

เมื่อเกิดมากระรอกบินไม่สามารถที่จะสร้างความร้อนเองได้ จึงต้องการความอบอุ่นจากแม่ของมันเพื่อให้อยู่รอดในสภาวะอากาศได้จนกว่าประมาณ 5 สัปดาห์

กระรอกบินบางตัวใหญ่กว่าแมวบ้านซะอีก
Red and White Giant Flying Squirrel. Foping Nature Reserve, Qinling Mountains.

กระรอกบินบางสายพันธุ์มีความยาวตั้งแต่หัวจรดหางกว่า 1 เมตร เช่น พญากระรอกบินขาวแดงที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วย

จากภาพคือกระรอกบินขาวแดงได้รับการพยาบาลจากหน่วยกู้ภัยสัตว์กวางโจวประเทศจีน

ส่วนตัวนี้ไม่ใช่กระรอกบินแต่ว่าเป็นสัตว์ที่สามารถร่อนได้ซึ่งมีอีกกว่า 20 ชนิด

ป่าทุกแห่งในโลกสมควรถูกอนุรักษ์เอาไว้เพราะยังมีสัตว์อีกมากมายอาศัยอยู่ในป่า

ที่มา : mnn